imagine de pornire

imagine de pornire

duminică, 7 august 2022

Educație pentru socializare juridică

 Educație 

pentru socializare juridică

           In perioada 06-08 iulie 2022, domnul Fortuna Victor, director adjunct pentru educație, IP Gimnaziul ''Victor Coțofană ", a participat la Seminarul organizat de PH International Moldova pentru cadre didactice și polițiști, privind predarea disciplinei opționale Educație pentru socializarea juridică

         în IP Gimnaziul ''Victor Coțofană "disciplina opțională va fi predată la clasa a VIII-a. 

       Mulțumim mult organizatorilor pentru formare și materialele didactice: Caiete pentru fiecare elev la disciplină, ghidul pentru facilitatori, culegeri de studii de caz pentru fiecare elev și curriculum. 


marți, 28 iunie 2022

Educație incluzivă

 Formarea cadrelor echipelor PEI

Atelier zonal de lucru cu echipele PEI din instituție: „Completarea etapizată a Planului educațional individualizat. Prevederi obligatorii",  moderatori colaboratorii SAP Drochia, ședință online la 14.09.2021